Home
 
Toepassingen  
 
Software  
 
Contact

Werken&Jij

Wat is Werken&Jij?

Een laagdrempelig en eenvoudig platform dat mensen met verminderd arbeidsvermogen op een sympathieke manier onder de aandacht brengt bij werkgevers in de regio.

Gemeenten, instellingen en instanties werken samen aan één landelijk platform om op deze wijze vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar te brengen.

Het platform sluit aan op bestaande kanalen en legt de verbinding tussen vraag en aanbod.

Raad van Advies

Gesteund door de Raad van Advies met Agnes Jongerius, Els Swaab en Wilco Jiskoot maken we van een goed idee een geweldig platform. Zij zijn het geweten, geheugen en zakelijk klankbord van Werken&Jij en is samengesteld uit mensen met uiteenlopende achtergronden. Daarmee houden we ons inzicht scherp te houden, onze werkstijl elegant en onze ontwikkeling bestendig.

Raad van Advies »

Waarom?

We verbinden mensen met verminderd arbeidsvermogen aan de samenleving. Ze worden gezien, gevonden en geholpen. Tegelijkertijd maken we werkplekken vindbaar en zichtbaar. Zo bevorderen we arbeidsparticipatie en de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat.

Achtergrond

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Veranderingen in de wetgeving zorgen ervoor dat er geen mensen meer toetreden tot de sociale werkvoorziening. Het gevolg: een overgang van dagbesteding naar arbeidsmatige dagbesteding en zelfstandig werken. Dit verlangt een omslag: van een zorgcultuur naar een ondernemende cultuur. De overheid beoogt een "inclusieve samenleving".

Instellingen zien het liefst zo veel mogelijk cliënten aan het werk en slaan de handen ineen om mensen met verminderd arbeidsvermogen onder de aandacht te brengen bij werkgevers in de regio. Gemeenten geven ook vorm aan hun centrale rol om mensen met verminderd arbeidsvermogen aan het werk te helpen.

Mensen met een verminderd arbeidsvermogen zijn uitstekend te plaatsen als ze, samen met jobcoaches en begeleiders, goede profiel-criteria kunnen geven. Dan laat het profiel zien wat de kandidaat wél kan, de werkgever weet waar hij aan toe is en zeker is van de juiste ondersteuning.